A fellebbezés menete

Hogyan működik a fellebbezés menete, ha a gyermekünket nem veszik fel a kiválasztott iskolába?

Mi történik akkor, ha kétséges a felvételi eredménye, mert nem értesz egyet a pontozással?

Mit tehetsz akkor, ha a felvételi sikere olyan pontokon múlnak, melyek vitathatóak?

Hogyan működik a fellebbezés rendszere?

Lehetőséged van fellebbezésre, ha úgy érzed, hogy gyermeked írásbeli felvételijében akadhatnak oda nem ítélt pontok, melyeken akár a kiválasztott iskolába való bejutás is múlhat. Ahhoz, hogy ezt megállapítsd, fontos, hogy tisztában legyél a felvételi feladatlapok értékelésének mikéntjével kapcsolatban. Az iskolának természetesen arra is lehetőséget kell biztosítania, hogy gyermeked vizsgadolgozatát megtekintsd. Minderről az alábbiakban olvashatsz részletesen.

A központi írásbeli felvételi feladatlapjainak értékelése és megtekintése

A kitöltött feladatlapok értékelése – ugyanúgy, mint ahogy a feladatlapok is – egységes kell, hogy legyen. Ebből kifolyólag a tanuló teljesítményének megítélését a vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. A feladatlapok értékelésének egységességét a középiskoláknak kell biztosítaniuk.

A kiértékelt vizsgadolgozatokat a tanuló a szülővel együtt megtekintheti az iskola igazgatója által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében. A dolgozatról kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel) másolatot készíthet. A tanuló kérésére vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni, amennyiben az iskolában a technikai feltételek ehhez rendelkezésre állnak.

A dolgozat javításával kapcsolatban kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén tehet észrevételt.

A vizsgáztató intézménynek az írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül egy teljes munkanapot, azaz nyolc órát kell biztosítania a megtekintéshez.

Abban az esetben, ha a vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelést észlel, észrevételeit a megtekintést követő munkanap végéig írásban adhatja le. Ezután az iskola elbírálja a benyújtott dokumentumot, és álláspontjáról határozat formájában, megfelelő indoklással írásban tájékoztatja a szülőt. Ezt az iskola az észrevétel beadásától számított három munkanapon belül meg kell, hogy tegye.

Amennyiben a szülő a továbbiakban is fenntartja kifogásait, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a szülő a vizsgát szervező iskolában az Oktatási Hivatalnak címezve adhatja be. Az iskola a fellebbezést – az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt – egy munkanapon belül megküldi a hivatalnak.

A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja, majd az eredményt határozat formájában indoklással együtt nyolc napon belül megküldi az iskolának és a kérelmezőnek.

Jelentkezés
Felvételi infó és árak

Mi történik a beadott középiskolai jelentkezés után?

Miután az Oktatási Hivatal feldolgozza a tanulói és a módosító tanulói adatlapokat, megküldi a jelentkezők listáját a középfokú iskoláknak tanulmányi területekre lebontva. Az iskola igazgatója rangsorolja a listán szereplő jelentkezőket, megadja az adott tanulmányi területre felvehető diákok számát, majd az elkészült rangsort megküldi a Hivatalnak.

Ezt követően a Hivatal megküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket, vagyis a hivatalos végeredményt az iskoláknak. A jegyzék elkészítése során figyelembe veszik az általatok megadott sorrendet, az iskola általmeghatározott felvételi rangsort és az adott tanulmányi területre felvehető létszámot. Végeredményképp a Hivatal egyetlen felvételi kérelmet nyilvánít elfogadottnak. A többi elutasításra kerül.

A Hivatal azt az adatlapotokon szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmet nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és amelynek a létszámkeretbe belefértek.

Milyen lehetőségeid vannak, ha gyermeked nem nyer felvételt a kiválasztott középiskolába?

A felvételt hirdető középiskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést nektek és az általános iskolának is. Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal élhettek. Itt jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozhattok. A kérelmet az iskola fenntartójához kell benyújtanotok, mert ő az, aki eljár és meghozza a másodfokú döntést az ügyben.

A jogszabályok értelmében az Oktatási Hivatal nem vizsgálhatja az egyes intézmények felvételi eljárásának jogszerűségét, valamint működésének törvényességét.

Abban az esetben, ha gyermeked nem nyer felvételt, vagy a számára felvételt biztosító iskolába mégsem szeretne beiratkozni, akkor jelentkezhettek bármelyik olyan középiskolába, amelynek maradtak még üres férőhelyei. Ezt egyénileg, az érintett középiskolával közvetlenül nektek kell intéznetek.

Középiskolai Felvételi Előkészítő
Horváth Katalin
Vezető tanár