A középiskolai jelentkezés menete

A középiskolai jelentkezés menete a 8 vagy 6 évfolyamos intézményekbe

A Te gyermeked is 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumba szeretne jelentkezni, miután befejezte az általános iskola 4. vagy 6. osztályát?

Szeretnél többet megtudni a középiskolai jelentkezés menetéről, hogy biztosan semmi se maradjon el?

Akkor ez a cikkünk hasznos lesz számodra.

A középiskolai jelentkezéssel kapcsolatos dátumokról az Oktatási Hivatal ad ki hivatalos tájékoztatást. Az aktuális időpontokról  honlapunkon itt  tájékozódhatsz.

A középfokú iskoláknak a megadott határidőig bezárólag nyilvánosságra kell hozniuk felvételi tájékoztatóikat. Ezen kívül azokat a tanulmányi területeiket is meg kell határozniuk, amelyekre jelentkezőket fogadnak. A tanulmányi területekkel kapcsolatos tudnivalókat és a felvételi intézmények felvételi tájékoztatóit itt érheted el.

A különböző iskolák tanulmányi területeivel kapcsolatban további információkat az adott tanulmányi területet meghirdető intézmény felvételi tájékoztatójában olvashatsz, vagy kérhetsz az intézménytől.

Abban az esetben, ha az általatok választott tanulmányi terület esetében a tanintézmény központi írásbeli vizsgát kér, jelentkeznetek kell a vizsgára az Oktatási Hivatal által megadott időpontig.

A felvételi vizsgát bármely, vizsgát szervező intézményben megírhatja a gyermeked, nem csak abban, ahová felvételizni szeretnétek. Ez a jelentkezés kizárólag a vizsgára való jelentkezésre vonatkozik! Magába az iskolába, ahol gyermeked tovább szeretne tanulni, külön kell jelentkezni!

A felvételi vizsgára való jelentkezéshez ki kell töltenetek a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”-ot, melyet az Oktatási Hivatal által meghatározott határidőig kitöltve le kell adnotok abba a tanintézménybe, ahol a vizsgát meg szeretné írni a gyermeked.

Ha az általatok választott tanulmányi területen a középiskola szóbeli vizsgát is kér, akkor a vizsga helyéről is időpontjáról az érintett középiskolában kell érdeklődnötök.

Az egyéni középiskolai jelentkezés részletei

Mivel a 4. és 6. osztályosok számára az általános iskola nem köteles a jelentkezést intézni, ezért ezt nektek egyénileg kell megtennetek.

A középiskolai jelentkezéshez szükséges felvételi lapokat a KIFIR (Középfokú felvételi információs rendszer) adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítanotok, melyet itt érhettek el.

A jelentkezési lap arra szolgál, hogy ezen jelezzétek a középfokú iskola számára a jelentkezési szándékotokat. Itt a tanuló személyes adatain kívül meg kell adnotok még az általános iskolai tanulmányi eredményeket. A jelentkezési lapon tudtok közölni egyéb információkat is, például a kollégiumi igénnyel vagy az eddig tanult idegen nyelvvel kapcsolatosan.

Ha több középiskolába is szeretnétek jelentkezni, akkor mindegyikbe külön jelentkezési lapot kell beadnotok. A felvételi eljárás során tetszőleges számú iskolát és tanulmányi területet jelölhettek meg.

A tanulói adatlap által hozzátok az Oktatási Hivatal tudomására, hogy melyik iskolába és azon belül melyik tanulmányi területre jelentkezett gyermeked. Ezen is fel kell tüntetnetek a tanuló személyes adatait, a megjelölt tanulmányi területeket, az általatok meghatározott fontossági sorrendben. Ezt a sorrendet a megjelölt iskolák nem ismerhetik meg.

A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat a lapokon szereplő címre kell beküldenetek az Oktatási Hivatal által meghatározott határidőig.

Fontos, hogy a gyermek aláírása a szülő vagy gyám aláírása nélkül nem fogadható el.

Miután lezajlottak a felvételi vizsgák, lehetőségetek van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, vagy akár új tanulmányi területet is felvehettek. Ez utóbbira azokban az iskolákban van lehetőségetek, amelyet az eredeti tanulói adatlapon megjelöltetek. Ha új tanulmányi területet szeretnétek felvenni, akkor az érintett középiskolával szükséges előzetesen egyeztetnetek.

A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítanotok szintén a KIFIR rendszerből, melyet meg kell küldenetek az Oktatási Hivatal részére.

A beküldési határidőket szintén az Oktatási Hivatal teszi közzé. Az aktuális időpontokról  honlapunkon itt  tájékozódhatsz.

Mi történik a beadott középiskolai jelentkezés után?

Miután az Oktatási Hivatal feldolgozza a tanulói és a módosító tanulói adatlapokat, megküldi a jelentkezők listáját a középfokú iskoláknak tanulmányi területekre lebontva. Az iskola igazgatója rangsorolja a listán szereplő jelentkezőket, megadja az adott tanulmányi területre felvehető diákok számát, majd az elkészült rangsort megküldi a Hivatalnak.

Ezt követően a Hivatal megküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket, vagyis a hivatalos végeredményt az iskoláknak. A jegyzék elkészítése során figyelembe veszik az általatok megadott sorrendet, az iskola általmeghatározott felvételi rangsort és az adott tanulmányi területre felvehető létszámot. Végeredményképp a Hivatal egyetlen felvételi kérelmet nyilvánít elfogadottnak. A többi elutasításra kerül.

A Hivatal azt az adatlapotokon szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmet nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és amelynek a létszámkeretbe belefértek.

A felvételt hirdető középiskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést nektek és az általános iskolának is. Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal élhettek. Itt jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozhattok. A kérelmet az iskola fenntartójához kell benyújtanotok, mert ő az, aki eljár és meghozza a másodfokú döntést az ügyben.

A jogszabályok értelmében az Oktatási Hivatal nem vizsgálhatja az egyes intézmények felvételi eljárásának jogszerűségét, valamint működésének törvényességét.

Abban az esetben, ha gyermeked nem nyer felvételt, vagy a számára felvételt biztosító iskolába mégsem szeretne beiratkozni, akkor jelentkezhettek bármelyik olyan középiskolába, amelynek maradtak még üres férőhelyei. Ezt egyénileg, az érintett középiskolával közvetlenül nektek kell intéznetek.

Középiskolai Felvételi Előkészítő
Horváth Katalin
Vezető tanár